www.gryfit.com :: Aktualności :: Publikacje
AKTUALNOŚCI Gryfit PUBLIKACJE

Publikacje

Strona: 1 z 4Dalej Dalej
1 | 2 | 3 | 4 | Dalej


Fraza:


Tytuł:Nowe wymagania dla urządzeń wentylacyjnych i wentylacji pożarowej a scenariusze rozwoju zdarzeń w czasie pożaru w budynkach wysokich i wysokościowych.
Autor:Roman Jędrzejewski
Wydawnictwo:Ochrona Przeciwpożarowa, nr 4/04
Rok wydania:2004
ISSN/ISBN:1644-6038
Słowa kluczowe:Wentylacja pożarowa, scenariusz rozwoju zdarzeń, projekt budowlany, wymagania


Ostatnie lata przyniosły bardzo wiele zmian w krajowych przepisach techniczno-budowlanych, w przepisach ochrony przeciwpożarowej, jak i w wymaganiach klasyfikacyjnych urządzeń służących do zabezpieczenia przeciwpożarowego, takich jak polskie normy, projekty norm europejskich, a także w zaleceniach udzielania aprobat technicznych. Bez wątpienia jednym z najważniejszych wydarzeń było tu wejście w życie znowelizowanego rozporządzenia w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej [1]. Wprowadzony został obowiązek ustalenia scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, jako jednego z opracowań niezbędnych do sporządzenia projektu budowlanego.
wersja do drukupoleć stronęutwórz pdfwstecz
 

Tytuł:Wymagania w zakresie instalacji oraz przeglądy okresowe klap odcinających.
Autor:Piotr Halewski
Wydawnictwo:Chłodnictwo i Klimatyzacja, nr 5/05
Rok wydania:2005
ISSN/ISBN:381748
Słowa kluczowe:Instrukcja Montażu i Użytkowania, Aprobata Techniczna, tester, korpus klapy, siłownik, rama montażowa, etykieta, odporność ogniowa


Poprawny montaż przeciwpożarowej klapy odcinającej ma zasadniczy wpływ na jej późniejsze funkcjonowanie. Potencjalne błędy, popełnione przez Instalatora na tym etapie prac, mogą być przyczyną nie zadziałania klapy w przypadku zagrożenia pożarowego lub mogą spowodować, że nie będzie ona spełniała wymaganej klasy odporności ogniowej. Publikacja omawia podstawowe etapy montażu klapy analizując jednocześnie potencjalne błędy, które mogą być popełnione przez Instalatora. Autor na podstawie własnych wieloletnich doświadczeń podaje również sposoby postępowania przy montażu klapy odcinającej w nietypowych przypadkach w oparciu o odpowiednie normy i aprobaty. Publikacja zawiera również rozdział traktujący o procedurach rozruchowych i sposobach testowania przeciwpożarowych klap odcinających oraz o zasadach ich do eksploatacji. Całość zilustrowana jest rysunkami i zdjęciami, co znacznie ułatwia czytelnikowi zrozumienie problemu.
wersja do drukupoleć stronęutwórz pdfwstecz
 

Tytuł:Tnąc koszty warto pamiętać o komforcie
Autor:Roman Jędrzejewski
Wydawnictwo:Puls Biznesu - 27/4/2006
Rok wydania:2006
ISSN/ISBN:
Słowa kluczowe:Certyfikat energetyczny, kategoria komfortu wewnętrznego, koszt inwestycyjny, koszt eksploatacyjny


Autor artykułu w sposób zwięzły odnosi się do skutków wprowadzenia nowej dyrektywy unijnej 2002/91/EC, która nakłada na właścicieli budynków obowiązek sporządzenia tzw. certyfikatu energetycznego. Te nowe uwarunkowania prawne pociągają za sobą dodatkowe koszty wynikające nie tylko z samego kosztu sporządzenia takiego dokumentu, ale również z faktu, że uzyskanie niższego wskaźnika zużycia energii przez budynek wymaga większych inwestycji w bardziej zaawansowane technologie, szczególnie w przypadkach gdzie mamy do czynienia z obiektem użyteczności publicznej o wysokiej kategorii komfortu wewnętrznego.
wersja do drukupoleć stronęutwórz pdfwstecz
 

Strona: 1 z 4Dalej Dalej
1 | 2 | 3 | 4 | Dalej