www.gryfit.com :: O firmie :: Rys historyczny, misja, wizja
O FIRMIE Gryfit Rys historyczny, misja, wizja

Rys historyczny, misja, wizja

Nasze pierwsze kroki na polskim rynku postawiliśmy w 1996 roku. Dynamiczny rozwój budownictwa był dla nas prawdziwym wyzwaniem. Jako pierwsi wprowadziliśmy do stosowania przeciwpożarowe klapy odcinające badane zgodnie z normą PN-EN 1366-2: 2001. Fakt ten otworzył w Polsce nowy rozdział w dziedzinie zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Znacząca poprawa bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych stała się faktem, dzięki zaproponowanym najnowszym zasadom ustalania scenariusza rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru z uwzględnieniem charakterystyk technicznych proponowanych przez nas urządzeń.

Trudno nie wspomnieć, że wysokie walory i innowacyjność oferowanych przez nas wyrobów zostały potwierdzone trzykrotnie przyznanym wyróżnieniem Złoty Medal MTP Instalacje w latach 2000 i 2001 oraz 2008 oraz Najciekawszy Produkt Forum Wentylacja w 2006 roku.

Nasza misja

Naszą działalność kontynuujemy zgodnie z misją firmy GRYFIT ™ - tworzeniem technologii i rozwiązań technicznych oraz projektowanie, produkcja i sprzedaż urządzeń zapewniających bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz komfort mikroklimatyczny w obiektach budowlanych

Nasza wizja

Większość naszego czasu spędzamy w pomieszczeniach naszych domów, zakładów czy też obiektów użyteczności publicznej. Na co dzień trudno nam docenić, jaką rolę odgrywa powietrze. Poprzez swoje działanie staramy się, by nie było konieczne dokonywanie tego spostrzeżenia wtedy, gdy usłyszymy np. o tragedii zatrucia dymem w czasie pożaru. Oczywiście częściej zwracamy uwagę na problem powietrza, gdy w miejscu pracy jest duszno, zmuszeni jesteśmy siedzieć w przeciągu, gdy spada na nas "zimny deszcz" lub dokucza nam hałas urządzeń wentylacyjnych. Wtedy często w sposób doraźny próbujemy rozwiązać problem.

Celem, do którego dążymy - nasza wizja firmy GRYFIT - to:

  • Budowanie wizerunku pośród naszych klientów firmy będącej liderem zabezpieczeń przeciwpożarowych, a w szczególności systemów i urządzeń chroniących przed zadymianiem oraz zapewniających usuwanie dymu, jak również elementów wyposażenia instalacji użytkowych w obiektach, których celem jest zapewnienie komfortowych warunków mikroklimatycznych.

  • Budowanie autorytetu firmy GRYFIT w społeczeństwie poprzez podejmowanie odpowiednich działań w zgodzie z lokalną tradycją i środowiskiem, jak również włączenie się w sposób czynny w tworzenie norm technicznych dotyczących skutecznych technik zapewniających bezpieczeństwo i komfort związany z mikroklimatem.

  • Dążenie do satysfakcji pracowników z warunków pracy zapewniających im możliwość rozwoju osobistego i zawodowego.