www.gryfit.com :: Aktualności :: Wydarzenia :: Zapytanie ofertowe - PO IG 8.2 - „Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość”
AKTUALNOŚCI
 
PANEL KLIENTA
 
 
 
NEWSLETTER
 
PROGRAMY DO POBRANIA
AKTUALNOŚCI Gryfit Wydarzenia Gryfit Zapytanie ofertowe - PO IG 8.2 - „Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość”

Wydarzenie: 2 z 27
1 | 2 |3 | 4 | 5 |


Zapytanie ofertowe - PO IG 8.2 - „Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość”

2013-06-21

W związku z realizacją projektu "Integracja systemów spółki CIAT i dystrybutorów wyrobów w celu elektronicznej wymiany danych i informacji poprzez platformą GRYFITnet" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, na podstawie umowy z PARP o dofinansowanie projektu o numerze: UDA-POIG.08.02.00-32-021/10-00 Zarząd CIAT Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługi zakupywane w ramach realizacji projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie:

    1. Zakup usług wdrożeniowych - konfiguracja SAP ERP w zakresie przygotowania danych do wymiany w EDI.

Oferty należy składać w terminie do dnia 15.07.2013 roku, w niżej wskazany sposób:

  • Osobiście w siedzibie CIAT Sp. z o.o.
  • Drogą mailową na adres: info@gryfit.com

W celu uzyskania szczegółowej specyfikacji wymagań przedmiotu oferty prosimy o kontakt drogą mailową: info@gryfit.com lub telefonicznie pod numer 605 19 50 47.

Za termin złożenia oferty uznaje się termin otrzymania dokumentacji ofertowej przez Zamawiającego.

Zamawiający określił następujące kryteria oceny:

  1. Cena oferty: 100 punktów.

 

Ocenie podlegać będą oferty, które spełniać będą wymagania określone przez Zamawiającego.

 

innowacyjna gospodarka gryfit unia europejska europejski fundusz rozwoju regionalnego

 

wersja do drukupoleć stronęwstecz